Roditeljski sestanki

Št. Tema – vsebina, naslov Datum
1. Uvodni roditeljski sestanek 5. 9. 2018 

      Razredniki in drugi             učitelj v oddelku

2. Opisno ocenjevanje in kriteriji, analiza dela v 1. ocenjevalnem obdobju 5. 2. 2019

Razredniki

3. Športno vzgojni karton april 2019

Razredniki, športni pedagog

O morebitnih spremembah datumov boste obveščeni na vabilih.