Delo doma

Po priporočilih Ministrstva za šolstvo bomo v času izrednih razmer poskušali izvajati pouk na daljavo.

Na spletni strani 1. c razreda  bomo ob ponedeljkih objavljale navodila in material za delo doma.

Zavedamo se, da bo otrok pri delu potreboval vašo pomoč in se vam že v naprej zahvaljujemo za sodelovanje pri premagovanju nastalih razmer. V dobro otroka je, da ostane v učni kondiciji.

Objavljale bomo učne liste, predstavitve (Power point-e) ter spletne povezave.

  • Če imate možnost, učne liste natisnite in otrok naj jih prilepi v ustrezne zvezke oz. jih shrani v šolsko mapo. V kolikor nimate možnosti tiskanja, otroku učni list prepišite ali prerišite v zvezek ali na list.
  • Predstavitve si ogledate na računalniku, tablici ali telefonu.
  • Na spletu obstaja kar nekaj strani, kjer lahko otrok znanje utrjuje na njemu zanimivejši način. Nekatere izmed navedenih nalog delujejo tudi na tablicah.
  • Interaktivne vaje Arnes (https://interaktivne-vaje.si/)
  • Uporabite tudi naloge in vaje na spletnem portalu Lilibi (https://www.lilibi.si), pod zavihkom Cirkus in Šolska ulica 1-2. Sledite navodilom za registracijo na portalu.
  • In druge.

Otrok naj, kot je dogovor, vsakodnevno 5 -10 minut bere in, če imate z učiteljico dogovor, to tudi zabeležite. Za branje je primeren delovni zvezek za opismenjevanje, bralni listi, ki jih bomo objavljale, ali katerokoli druga besedila napisana z velikimi tiskanimi črkami.

 

Ostanite zdravi, pazite nase in ostale.

Učiteljice prvih razredov