Drugi teden

NEOBVEZNI IZBIRNI PRED. ANGL. v 1. razredu: 1. in 2. skupina

Pozdravljeni, prvošolci.
Vesela sem bila, ko sem dobila že nekaj poslanih fotografij vaših nalog. Pohvala
vam in vašim staršem.
Za današnjo uro pa boste poslušali pesem o živalih, z naslovom WHAT IS IT?
ANIMALS SONG, ki jo prepeva fant Matt. Posnetek najdeš na naslednji povezavi: https://babekid.com/dream-english-kids-songs/what-is-it-animals-song-my-first-words-series-song-1-learn-english/
Pesem poslušaj, spremljaj z gibanjem in postopoma tudi zapoj zraven. Ko je na
vrsti določena žival, jo lahko posnemaš z oglašanjem.

Veselo in razigrano naprej v nove dni!
Bodite dobro in zdravi,
učiteljica Branka

______________________________________________________________
1. ura: ponedeljek, 23. 3. 2020
Učenci lahko skupaj s starši zapojete našo uvodno pesem HELLO TO YOU.
V skupini smo se poklicali s pesmijo WHERE′S ….Tine (izberete ime otroka
ali drugega družinskega člana), klicani odgovori HERE I AM (melodija
pesmi Mojster Jaka); za ¨uvodno ogrevanje¨.
Učna tema: POZDRAVI TEKOM DNEVA
Besedišče: GOOD MORNING (DOBRO JUTO), GOOD AFTERNOON (DOBER
DAN), GOOD EVENING (DOBER VEČER), GOOD NIGHT (LAHKO NOČ)
POSLUŠANJE: v iskalnik vpišite naslov pesmi Good morning, Mr. Rooster.
Učenci poslušajo pesem, nato pa ponavljajo posamezne dele pesmi.
Na list papirja (žal so zvezki ostali v šoli) napišete naslov te pesmi, učenec
pa spodaj ilustrira vsebino pesmi ali nastopajoče like (po želji).
Na drugo stran lista pa napišete zgoraj napisane pozdrave v angleščini
(besedišče), poleg pozdrava pa učenec nariše eno dejavnost (ali prilepite
slikico, če jo imate), ki jo v tistem delu dneva počne, npr. zvečer si umiva
zobe, … Preverjanje razumevanja: družinski član pove en pozdrav v angl.,
učenec pa pove pozdrav v slovenščini (ali obratno).
Za vsebino naslednjih učnih ur oziroma dejavnosti pa redno spremljajte
SPLETNO STRAN 1. C RAZREDA, zavihek ANGLEŠČINA.
Za vsa vprašanja, pobude in poslane izdelke vaših otrok pišite na moj
elektronski naslov: branka.skrt@guest.arnes.si
Z upanjem na medsebojno pomoč in sodelovanje vam želim, da bomo
uspeli zdržati to nenavadno obdobje v našem življenju.

Bodite zdravi, učiteljica Branka Skrt