Sreda, 8. 4.

Dobor jutro.

Upam, da ste še vsi z nami, da ni kdo včeraj z raketo poletel v vesolje.

Danes je spet na vrsti nova črka (2xSLJ),  števila do 20 (MAT) in šport.

SLOVENŠČINA

Ali veš, da se nas čaka samo še 5 črk slovenske abecede, pa bomo poznali že čisto vse črke?

Danes lahko torej začnemo odštevati… na vrsti je črka H.

 1. Najprej poišči nekaj besed v katerih slišiš glas H. Povej jih staršem ali pa starejšim sorojencem.
 2. Poglej so video prikaz učiteljice, kako pravilno zapišeš črko H. https://nasaulica.si/datoteke/Prikaz_pisanja_crk/story_html5.html
 3. Reši naloge v delovnem zvezku za opismenjevanje.
 4. Vzemi si odmor, pojdi pred hišo, blok in zunaj poišči kakšno stvar, ki ima črko H na začetku, v sredini ali pa na koncu besede. Lahko jih samo pokažeš lahko pa jih zbereš na kupčku. Če imaš možnost pisanja s prstom v pesek, lahko te besede tudi zapišeš. Če je okrog tebe asfalt, si lahko pomagaš s kredo. Če ni nič od tega izvedljivo, lahko besede zapišeš v zvezek.
 5. Vadiš zapis črke H še v ABC zvezku.
 6. V zvezku te spodaj čakajo tri besede: HLOD, MAH, KUHINJA. V vrstico pri besedi, zapiši poved, ki vsebuje to besedo.
 7. Težja naloga (po želji): besede uporabi v povedi tako, da bodo čisto vse besede vsebovale črko H. Lahko je poved tudi nekoliko nesmiselna. Npr. Muha kiha, hlače viha. Pa veliko zabave 🙂

 

MATEMATIKA

V ponedeljek vam je učiteljica predstavila števila do 20, katera ste potem zapisali tudi v zvezke. Danes si oglejte še drugi del videa.

Reši naloge v delovnem zvezku (Naša ulica) na strani 26 in 27.

Opravljenega dela ni potrebno fotografirati in pošiljati učiteljici.

Dodatna (neobvezna) naloga: Če si tudi danes želiš izleta v vesolje, si natisni učni list (MAT_raketa) in ga reši.

 

ŠPORT

Danes se bomo urili v teku. Če imate možnost, da greste pred hišo ali s starši na sprehod kam, kjer ne boste srečevali drugih ljudi, boste brez težav izvedli to nalogo zunaj.

 •  Naredi nekaj gimnastičnih vaj, ki jih že poznaš.
 • Potem lahko glede na okoliščine (travnik, gozd, okolica hiše itd.) izbiraš med naslednjimi vajami: igra Ti loviš, tek v hrib in navzdol, tekanje po gozdu itn.

V nasprotnem primeru izvajaj doma naslednjo vajo:

Prižgi si kakšno živahno glasbo, ki ti bo dajala tempo.

 • Naredi nekaj gimnastičnih vaj, ki jih že poznaš.
 • Začni s počasnim tekom na mestu (5 minut – to je toliko, da naredi velik kazalec na uri pot med eno in drugo številko, lahko pa ti starš nastavi odštevalnik na telefonu).
 • Počasen tek večkrat prekini s hitrim tekom na mestu, ki naj traja 20 sekund (štej naglas do 20).
 • Ti močno bije srce? Odlično:-)
 • To vajo ponovi 3x v dnevu.