Torek, 5. 5.

Danes je zanimiv dan, peti dan v petem mesecu. Če bi moral kje zapisati datum, bi bilo zelo preprosto 5. 5.

 

SLOVENŠČINA

No pa smo pri zadnji črki. Še črka F in poznaš že vse črke abecede. Juhu 🙂

 1. Najprej poišči nekaj besed v katerih slišiš glas F. Poveš jih lahko staršem ali pa starejšim sorojencem, lahko pa tudi poiščeš predmete, ki v svojem poimenovanju skrivajo glas F.
 2. Poglej si video prikaz učiteljice, kako pravilno zapišeš črko F.

https://nasaulica.si/datoteke/Prikaz_pisanja_crk/story_html5.html

3. Reši naloge v delovnem zvezku za opismenjevanje.

4. Vadi zapis črke in besed v ABC zvezku.

5. Izberi eno (lahko tudi več) besedo in jo uporabi v povedi.

 

MATEMATIKA

Danes boš utrdil svoje znanje o številih do 20. Potreboval boš kartončke, ki si jih izdelal.

 1. Kartončke postavi v pravilno zaporedje (od 10 do 20) in na glas štej,naprej – od 10 proti 20 in nato nazaj – od 20 proti 10.
 2. Vsak drugi kartonček preskoči in štej po 2 naprej in nazaj (10, 12,…)
 3. Kartončke zberi na kup in jih premešaj.
 4. Naključno izberi 2 kartončka. Med kartončka vstavi znak večje ali manjše tako, da bosta števili urejeni po velikosti. Iz ostalih kartončkov naredi še 5 primerov.
 5. Kartončke zberi na kup in jih premešaj.
 6. Iz kupa izvleci 5 kartončkov. Števila, ki so na kartončkih uredi po velikosti. Začni z najmanjšim številom.
 7. Kartončke zberi na kup in jih premešaj.
 8. Iz kupa izvleci 6 kartončkov. Števila, ki so na kartončkih uredi po velikosti. Začni z največjim številom.
 9. Kartončke zberi na kup in jih premešaj.
 10. Iz kupa kartončkov izvleci število. Postavi ga na sredino. V kupu kartončkov poišči njegov predhodnik in njegov naslednik. Kartončke nato postavi nazaj na kup.

Jutri imamo pri matematiki preverjanje znanja števil do 20.

 

ŠPORT

Danes boš za telovadbo potreboval/a svojo najljubšo plišasto igračo. Kar pojdi jo iskat.

Sta pripravljena?