Logična pošast

Na spletni strani Logična pošast najdete stare tekmovalne pole. Naloge so namenjene razvijanju logičnega mišljenja.