Logično razmišljanje

Razvijanje logičnega mišljenja. Na žalost je besedilo zapisano z malimi tiskanimi črkami.

Zivali.doc