Četrtek, 9. 4.

Četrti dan četrtega tedna je pred nami. Še danes in jutri, potem pa sledi podaljšan vikend. V ponedeljek je praznik, nekaj o tem boš spoznal pri spoznavanju okolja. Čaka te še branje in šport.

SLOVENŠČINA

Pri slovenščini boš danes vadil/a bralno razumevanje ter pisanje. Naloge boš opravljal/a v delovnem zvezku za opismenjevanje ter ABC zvezku.

  1. Najprej beri besede pri prvi nalogi v delovnem zvezku za opismenjevanje na strani 54. Pri branju naj te nekdo posluša (starši, starejši sorojenci,…)
  2. Pri drugi nalogi beri besede ter v prvem stolpcu podčrtaj živali, v drugem rastline, v tretjem pa predmete. V črtast zvezek ABC z rdečo barvico zapiši naslov VAJA ter prepiši podčrtane besede. Med vsako besedo je za prstek prostora. Vrstice napolni do konca. Pazi na obliko zapisa (črke od črte do črte, pravilna poteznost, presledki, izpuščanje praznih vrstic,…)
  3. Vsaj dvakrat preberi besedilo na strani 55.
  4. Starši naj ti najprej ustno zastavijo spodaj zapisana vprašanja in nanje poskusi odgovoriti. Če ne gre, ti svetujem, da še enkrat prebereš zgornje besedilo.
  5. Preberi vprašanje (sam) in ustrezno označi odgovor.

Starše prosimo za povratno informacijo opravljenega dela v DZ za opismenjevanje.

 

ŠPORT

Danes boste telovadbo opravili že s tem, da boste šli na sprehod.

Seveda morate pri tem upoštevati vse ukrepe zaradi zajezitve bolezni, ki razsaja med nami.

Na sprehodu si lahko še enkrat ogledate najbližji ekološki otok  in ponovite, kako in zakaj ločujemo odpadke (preberiti si vprašnja pri spoznavanju okolja).

Med hojo se lahko s starši preizkusite še v hitrem teku.

Ali kaj vadite poskoke s kolebnico?

Učiteljice že komaj čakamo, da nam sporočite vaš najboljši rezultat 🙂

 

SPOZNAVANJE OKOLJA

Danes sta za spoznavanje okolja namenjeni dve šolski uri. Ena bo namenjena ločevanju odpadkov, druga praznikom.

Prva ura: Ločevanje odpadkov

Pri ŠPO si se sprehodil do ekološkega otoka, kjer si si ogledal zabojnike in njihove pokrove. Ponovil si: Kje ekološki otok stoji? Zakaj je tam? Kateri zabojnik so v njem? V čem se zabojniki med sabo razlikujejo? Zakaj morajo biti različni? Kako odlagamo odpadke na ekološkem otoku?

Kam odlagamo biološke odpadke? Kateri so to?

Kam S premajhnimi oblačili?

Kam s kosovnimi odpadki?

Vse to lahko ponoviš ob učnem listu, ki si ga nalepil v zvezek v torek, ko je bil tehniški dan.

Poslušal si pravljico Vzleteli smo in spoznal gospoda Pacnika. Zagotovo ne bi bil rad gospod Pacnik, zato boš en teden in kasneje tudi pridno sodeloval pri ločevanju odpadkov doma. Opazoval boš, kateri odpadki (papir, plastika, biološki odpadki,…) so v vašem gospodinjstvu pogosti. Kako hitro se napolnijo koši za smeti? S starši se boš dogovoril, za kaj boš bil zadolžen. Npr.: odnašal boš smeti v zabojnike, skrbel boš, da boš pravilno ločeval odpadke, ipd.

Sedaj si lahko ogledaš kaj sta se o odpadkih naučila Ajda in zajček Bine: https://otroski.rtvslo.si/zajcek-bine/avacc/media/play/id/162556423/section/oddaje

Druga ura: PRAZNIKI

Vemo, da imamo državne praznike, osebne praznike in običaje.

Prazniki so na določene dneve. Bližajoči praznik je Velika noč, ki je v Sloveniji državni in verski praznik in se praznuje dva dni, letos v nedeljo,12. aprila, in v ponedeljek, 13. 4., zato ta ponedeljek ne bo šole, na spletni strani ne bo nalog. Ker je tudi verski praznik, ga ljudje različno praznujemo in tudi vsi ga ne praznujejo.

Običaj za ta praznik je barvanje jajc.

V Sloveniji so znane belokranjske pisanice.

Tistim, ki boste barvali jajca želim veliko veselja.