Petek, 10. 4.

Juhuhu, petek je že tu! Še čisto malček zdržite in potem se ponovno ¨slišimo¨ v torek. Danes je spet na vrsti nova črka (samo še 4), vaja števil do 20 in petje.

SLOVENŠČINA

Danes te čaka velika tiskana črka G.

  1. Najprej poišči nekaj besed v katerih slišiš glas G nato pa v stanovanju ali pa zunaj poišči kakšen predmet, ki v svojem imenu nosi glas G.
  2. Poglej so video prikaz učiteljice, kako pravilno zapišeš črko G. https://nasaulica.si/datoteke/Prikaz_pisanja_crk/story_html5.html
  3. Reši naloge v delovnem zvezku za opismenjevanje.
  4. Črko G nekajkrat zapiši na večji list papirja.
  5. Vadiš zapis črke G še v ABC zvezku.

 

MATEMATIKA

Se spomniš, ko je učiteljica na video posnetku povedala, da si lahko pri štetju pomagaš s šablono? Pripravi si šablono in štej: od 1 do 20 in od 20 do 1. To ponovi večkrat. Potem poskušaj še brez šablone.

Sedaj pa pripravi delovni zvezek in ga odpri na strani 28, 29.

Pri 1. nalogi z barvico najprej obkroži 10 živali, potem prištej še neobkrožene živali in s številko zapiši koliko živali je na sliki. Bodi pozoren in pri zapisu števil uporabljaj barve, kot je prikazano na primeru.

Pozoren bodi tudi pri 3. nalogi, nobene številke ne smeš izpustiti. Preden v križišču zaviješ, se prepričaj, da boš lahko nadaljeval.

 

GLASBENA UMETNOST

Danes boš pri uri glasbe potreboval zvezek in izdelane eko instrumentke. Če teh nisi naredil, pa boš znane skladbe spremljal z lastnimi instrumentki. Si že pozabil kateri so to? Seveda, ploskanje, tleskanje, tapkanje s prsti po mizi, tapkanje po nogah, butanje z nogo ob tla… Tvoja današnja naloga je, da poskusiš ponoviti čim več skladb, ki smo se jih do sedaj naučili pri glasbeni umetnosti. Predlagam, da si izbereš 3 najljubše in jih poskusiš najprej zapeti, potem pa spremljati z instrumenti.

Pred petjem pesmi je potrebno svoje glasilke malo opeti. Najprej poskušaj oponašati veter (ssssssssssss, ššššššššš), potem poskušam oponašati motor dirkalnega avta (brrrrrrrrrm), dokončaj z oponašanjem čebele (bzzzzzzzzzzzzzzzzzz). Sedaj se opoj tudi po glasovih. Kot se lahko spomniš smo to počeli tudi pri pouku, ko smo se z glasom sprehajali po stopnicah? Danes si lahko sam izmisliš zlog (npr. MA, ME, MI, MO, MU), potem pa zapoješ po vrsti tri tone, navzgor in navzdol. Postopoma greš vse višje, pri tem pazi, da ne boš pri glasnosti in višini pretiraval.